20 Mẫu kính ốp bếp đẹp giá rẻ tại quận Tân Phú

20 Mẫu kính ốp bếp đẹp giá rẻ tại quận Tân Phú

STT     Nội Dung     Đ/Vị      Đơn Giá
A     Kính màu ốp bếp/ Kính màu ốp tường/ Mặt bàn kính màu
      Kính màu 5mm thường     Md     500,000
      Kính màu 8mm thường     Md    600,000
      Kính màu 10mm thường     Md     800,000
      Kính màu 5mm cường lực     Md    580,000
      Kính màu 8mm cường lực     Md     680,000
      Kính màu 10mm cường lực     Md     850,000
B     Kính màu hoa văn hoạ tiết
      Kính màu hoạ tiết 5mm thường     Md     1.200,000
      Kính màu hoạ tiết 8mm thường     Md     1,400,000
      Kính màu hoạ tiết 10mm thường     Md     1,450,000
      Kính màu hoạ tiết 5mm cường lực     Md     1,400,000
      Kính màu hoạ tiết 8mm cường lực     Md     1,450,000
      Kính màu hoạ tiết 10mm cường lực     Md     1,650,000

kính ốp bếp đẹp giá rẻ quận tân phú

mẫu kính ốp bếp đẹp giá rẻ quận Tân Phú